Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

II SA/Kr 1269/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-14

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magda Froncisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2020 r. sprzeciwu S. S. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom