Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 190/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości w, części załącznika nr 1 Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie punktu F dotyczącego, stwierdzenia 'Oświadczam, że znane są mi skutki nieskładania deklaracji lub składania w niej fałszywych ...

I SA/Kr 414/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części, dotyczącej Załącznika zatytułowanego 'Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana, przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Wolbrom' odnośnie punktów...

I SA/Kr 650/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załączniku Nr 5 w punktach D.1 i D.2 i w Załącznikach w postaci elektro...

I SA/Kr 651/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3, 4 i 5 w punktach D.1 i D.2, Załączniku Nr 2 w punkcie D i w Załącznikach w postaci elektronicznej oraz w zakresie stwierdzenia: 'Oświadczam, że je...

I SA/Kr 649/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3 i 4 w punktach D.1 i D.2 oraz w zakresie stwierdzenia: 'Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych nie...

I SA/Kr 818/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie:, - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mil oraz imion i nazwisk osób zamieszkujących, na terenie nieruchomości, a także stwierdzenia: 'Oświ...

I SA/Kr 819/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie zmiany uchwały VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także ...