Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 208/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie usunięcia odpadów;

IV SA/Po 21/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów

II SA/Po 1087/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie sprzeciwu wobec uznania materiałów drzewnych za produkty uboczne

II SA/Po 235/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Po 617/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej;

II SA/Po 22/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 187/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na odzysk odpadów

II SA/Po 334/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-21

Sprawa ze skargi I. Sp. z o.o. Sp. k. na zarządzenie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odpadów

II SA/Po 415/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego