Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1741/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 1501/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Skarga 'E' Sp. z. o. o z siedzibą w Z. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zobowiązania do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zabezpieczenie składowiska odpadów

IV SA/Wa 2041/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów

IV SA/Wa 531/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1727/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zamknięcia składowiska odpadów

IV SA/Wa 41/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczącego odpadów

II OSK 807/10 - Wyrok NSA z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zamknięcia środowiska odpadów

IV SA/Wa 937/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2290/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji

IV SA/Wa 898/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zamknięcia z urzędu składowiska odpadów
1   Następne >   +2   +5   10