Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1181/17 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

II OSK 1835/17 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów

II OSK 1169/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SA/Wa 1468/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 3221/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Anna Sękowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 19 grudnia 2018 r. sprawy ze sprzeciwu [...] spółka z o.o. z siedzibą od decyzji Ministra Środowiska z [...] października 2018 r., znak [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 937/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów

IV SA/Wa 1695/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

IV SA/Wa 622/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wydobycie odpadów

IV SA/Wa 1251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 3115/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

Dnia 19 grudnia 2018 roku WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia del. SO Aleksandra Westra po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 19 grudnia 2018 roku sprawy ze sprzeciwu J. Z. na decyzję M. S. z [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego oddala sprzeciw
1   Następne >   2