Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 536/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia zasad rekultywacji gruntów

IV SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wycofania z obrotu środka ochrony roślin

IV SA/Wa 110/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie ochrony roślin

II SA/Wr 249/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych i ustalenia opłaty rocznej

VIII SA/Wa 421/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie rekultywacji gruntu po zakładowym składowisku odpadów

II SA/Po 1052/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie wykonania prac rekultywacyjnych;

II SA/Po 795/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

IV SA/Wa 716/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na handel równoległy środkiem ochrony roślin

II SA/Ke 397/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego