Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Po 674/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 'P. Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi'