Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zawieszenia postępowania wszczętego zgłoszeniem celnym do procedury dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego

I SA/Ol 750/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy unieważnienia zgłoszenia celnego oraz zwrotu należności celnych

SA/Sz 1586/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Po 3411/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie powrotnego wywozu pojazdu za granicę

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

Sprawa ze skargi Jaremy K. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie nakazu cofnięcia towaru za granicę

I SA/Ka 2268/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie cofnięcia za granicę samochodu osobowego

I SA/Ka 2252/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-19

Skarga Henryka K. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zarządzenia zwrotu za granicę samochodu osobowego (...)