Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Wa 1786/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 1785/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 326/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nałożonej grzywny

II SA/Gl 386/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności w zakresie odpadów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Sz 897/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 81/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy umorzenia nałożonej grzywny

SA/Rz 1593/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

II SA/Lu 711/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego

IV SA/Po 984/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 2233/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2