Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1623/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sztumie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 875/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami

I SA/Go 47/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OSK 2154/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skargi kasacyjne A. Sp. z o.o. w M. i B. Sp. z o.o. w W. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. Sp. z o.o. w M. i B. Sp. z o.o. w W. na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XVIII/333/12 w przedmiocie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko

II SA/Sz 746/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy [...] stwierdza, że załącznik nr [...] do uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy [...]

II SA/Bd 106/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami województwa

II FSK 3018/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

III SA/Po 828/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej X. w przedmiocie wykazu inkasentów

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

II SA/Ol 221/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa '[...]' za lata 2011
1   Następne >   +2   +5   +10   17