Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

I SA/Kr 612/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Budzowie, w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w, części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1 oraz Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatytułowanej 'Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Bodzów', , - stwierdza n...

I SA/Kr 483/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej punktu F Załącznika Nr 1 oraz Załącznika...

I SA/Kr 482/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej Załącznika Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanego 'Wykaz osób zamieszkujących daną nier...

I SA/Kr 1688/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez, właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa w części dotyczącej oświadczenia, zawartego w punkcie F Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln...

I SA/Kr 863/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice, w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie:, - stwierdzenia: 'Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym',, zawartym w punkcie H,, - rubryki D,, - oświadczenia: 'Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgod...

I SA/Kr 1081/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXV/245/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie oświadczenia zawartego w punkcie G, Załącznika do uchwały o treści: 'Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynik...

I SA/Kr 1195/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia 'Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno...

I SA/Kr 1196/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia 'Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzia...

I SA/Kr 43/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa w części dotyczącej punktu 4 Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu oraz adresu e-mail - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w wyżej opisanej części -
1   Następne >   2