Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 646/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy J.

III SA/Po 532/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta Nowe S. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

II SA/Łd 247/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta S.

II SA/Wr 207/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Piechowice w przedmiocie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

II SA/Op 117/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów

II SA/Po 431/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w przedmiocie wysokości opłat na finansowanie wywozu i utylizacji odpadów

IV SA/Wa 567/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

IV SA/Wa 1741/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV SA/Wa 2288/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ełku w przedmiocie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021