Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 500/08 - Wyrok NSA z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta O. nr [...] z dnia [...] w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli n...

II SA/Op 364/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 609/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie likwidacji wysypiska śmieci

II OSK 394/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Po 1633/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

II SA/Ol 1154/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko

III SA/Po 1006/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

III SA/Po 1007/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

II SA/Po 674/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 'P. Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi'

II FSK 3231/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   3