Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 6/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-29

Sprawa ze skargi D. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 748/07 wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych za niewykonanie wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 748/0

VIII SA/Wa 894/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi E. C. i J. C. na niewykonanie przez Wójta Gminy M. wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 40/17 1) wymierza Wójtowi Gminy M. 2) grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 3) stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) zasądza od Wójta Gminy M. solidarnie na rzecz skarżących E. C. i J. C. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kos...