Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 531/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

II SA/Łd 780/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie oddalenia protestu od etapu oceny formalnej projektu złożonego w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007