Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 670/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stanowiska w sprawie interpretacji zakresu i sposobu stosowania prawa

II FSK 1621/15 - Wyrok NSA z 2016-04-15

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Prezydenta Wrocławia w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 1559/15 - Wyrok NSA z 2016-04-15

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Prezydenta Wrocławia w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 636/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-19

Sprawa ze skargi A w B. na interpretację Prezydenta Miasta B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 2602/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Gdyni w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Ol 403/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi