Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 38/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

II SAB/Lu 15/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OSK 1517/11 - Wyrok NSA z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w przedmiocie gromadzenia niebezpiecznych odpadów

IV SAB/Wa 113/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie zwrotu opłaty recyklingowej. zobowiązuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rozpoznania wniosku M. P. w przedmiocie zwrotu opłaty recyklingowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy

II OSK 3308/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie nie rozpoznania wniosku w sprawie uchwały dotyczącej planu gospodarki odpadami

II OSK 3128/13 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B.

II SAB/Ke 74/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania 'Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego' 2012

II SAB/Rz 38/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie gromadzenia i usunięcia odpadów

IV SAB/Po 39/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,

IV SAB/Wa 395/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania podania o zmianę ostatecznej decyzji Starosty [...] (znak: [...]) o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów
1   Następne >   2