Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Skarżony

IV SA 1518/02 - Wyrok NSA z 2002-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary dobowej za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym

IV SA 1892/00 - Wyrok NSA z 2002-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1183/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy O.

IV SA 1635/00 - Wyrok NSA z 2002-04-16

Skarga Jana B. i Bolesława Sz. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./

I SA/Po 3411/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie powrotnego wywozu pojazdu za granicę

IV SA 2747/00 - Wyrok NSA z 2002-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA 1124/00 - Wyrok NSA z 2002-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie nieważności pozwolenia wodnoprawnego

IV SA 613/02 - Wyrok NSA z 2002-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji sterylizacji odpadów medycznych

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

Sprawa ze skargi Jaremy K. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie nakazu cofnięcia towaru za granicę