Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II OSK 789/16 - Wyrok NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I SA/Gd 995/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 5/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zakazu wykonywania działalności regulowanej oraz wykreślenia z rejestru działalności regulowanej

I SA/Bd 947/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

II OSK 1230/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

II FSK 155/16 - Wyrok NSA z 2018-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od listopada 2013 r. do października 2014 ...

II OSK 793/16 - Wyrok NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wezwania do zagospodarowania odpadu

II SA/Kr 180/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów

II OSK 1667/17 - Wyrok NSA z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

II OSK 1348/16 - Wyrok NSA z 2018-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów usypanych w formie hałd
1   Następne >   +2   +5   +10   23