Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

OSK 86/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Z. Z. M. 'P.' w K. w przedmiocie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

OSK 150/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

OSK 170/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA, Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach w sprawie ze skargi J. P. w przedmiocie stwierdzenia stanu prawnego

GSK 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Celnej w O. w przedmiocie ustalenia wartości celnej

OSK 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

OSK 109/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. K., S. K. i K. L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA w Warszawie Sygn. akt I SA 234/2000

FSK 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'D.' sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

OSK 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

FSK 282/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz na decyzje w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 r.

FSK 253/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1999 r.
1   Następne >   +2   6