Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ol 839/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

III SA/Gd 290/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 347/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwe...

III SA/Kr 1207/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

III SA/Gd 354/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 784/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...]Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej