Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

I SA/Op 97/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów egzekucyjnych

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

I SA/Op 10/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

II SA/Op 322/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

I SA/Op 559/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14

I SA/Op 37/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Skarga G. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów z rok 2001

I SA/Op 550/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2004 r.

I SA/Op 47/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od środków transportowych

II SA/Op 251/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-03

Skarga K. L. na Gminę [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych i szkody majątkowej skargi kasacyjnej K. L. od postanowienia WSA w Opolu sygn. akt II SA/Op 251/07
1   Następne >   +2   +5   +10   25