Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

III SA/Łd 543/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Gd 578/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia po wznowieniu postępowania wydania z naruszeniem prawa decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Wr 577/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D., w przedmiocie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego,

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

III SA/Lu 556/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 847/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100