Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 829/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

VIII SA/Wa 830/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę

II SA/Wr 106/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Sz 258/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 647/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bk 521/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B. oraz Fundacji T. w B. w sprawie ze skargi J. W., J. K., M. W., A. K., M. K., D. K., J. N., L. N., J. N., J. B., H. D., W. D., D. M., S. M., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji, Stowar...

IV SA/Wa 907/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

IV SA/Wa 394/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania