Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

OSK 566/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu

OSK 604/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

OSK 722/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwieszenia postępowania administracyjnego

OSK 245/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Rz 1065/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę