Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 707/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatów do gier o niskich wygranych

II SA/Ke 601/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Ke 594/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Kr 1200/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-22

skarg A. U. 'A' we W na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu

II SA/Rz 1031/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydana zezwolenia na urządzanie i prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie Województwa [...]

III SA/Lu 612/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy uchylenia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

III SA/Gd 422/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 1718/11 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie negatywnej opinii lokalizacji kasyna gry

II SA/Sz 916/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Rz 1024/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi [..] sp. z o.o. we [..] na decyzje Dyrektora Izby Celnej w [..] , nr: [..] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   3