Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 806/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej SKO na wyrok WSA w Krakowie w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 74/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 462/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

GSK 552/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J G w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

GSK 638/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-17

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K., R. B., T. S., B. S. i C. M. w przedmiocie wykonania wyroku sądu cywilnego, wystawienia opinii bez certyfikatów, wyegzekwowania danych o zarejestrowanych wstrząsach

II GSK 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem koncesji

VI SA/Wa 1248/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy umorzenia części zobowiązania z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej i odmowy rozłożenia na raty pozostałej części zobowiązania z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej

II SA/Sz 727/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji
1   Następne >   3