Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1080/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 430/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-17

Sprawa ze skargi M.K. na działalność Burmistrza w przedmiocie rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

I SA/Wa 801/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 916/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 400/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Kr 901/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

II SA/Gl 129/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi T.S. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży
1   Następne >   +2   +5   +10   42