Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2140/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 595/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi M. W. na Wójta Gminy [...] w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działek

II SAB/Wr 56/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości