Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2401/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

II SA/Wr 310/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Miasta L. w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyzji o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntów

I SA/Wa 1180/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia[...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu