Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1074/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy systemu kanalizacyjnego