Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego post...

I SA/Wa 2432/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1711/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 843/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Sygn. akt I SA/Wa 843/09 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2010 r. Wojewódzk...

II SA/Ke 65/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-07-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 ...

I SAB/Wa 292/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie : nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1002/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   7