Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FSK 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'D.' sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

FSK 282/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz na decyzje w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 r.

FSK 253/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1999 r.

FSK 247/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

FSK 248/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

FSK 256/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

FSK 250/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

FSK 118/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług

FSK 70/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'D.' sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok

FSK 160/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'R.' Spółka z o.o. (w likwidacji) na decyzje Ministra Finansów (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku od towarów i usług
1   Następne >   3