Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 778/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001r.

II FSK 630/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

I FSK 268/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

II FSK 631/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji

II FSK 630/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji

II FZ 535/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. oku Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia I raty podatku od nieruchomości za 2006 rok

I SA/Sz 139/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie obciążenia kosztami opinii biegłego

I SA/Wr 1073/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi: J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w J. w przedmiocie uchylenia decyzji organu podatkowego I instancji i umorzenia postępowania

II FSK 264/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika i określenia wysokości należności z tytułu niepobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

I FZ 355/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu na rachunek bankowy różnicy podatku od towarów i usług za kwiecień 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   10