Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 978/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Kr 1783/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

skarg 'T' Sp. z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.

III SA/Wa 3113/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

III SA/Wa 2243/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku ze skargą kasacyjną skarżącej spółki od wyroku , sygn. I SA/Rz 459/13

III SA/Gl 625/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 39/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

I SA/Lu 326/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2007 r.

III SA/Wa 2970/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

I SA/Ol 300/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach o niskich wygranych za marzec 2010r., z dnia '[...]' nr '[...]'
1   Następne >   +2   +5   +10   39