Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1217/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia raty podatku

I SA/Kr 616/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

I SA/Kr 303/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarzutu na postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 606/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1783/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

skarg 'T' Sp. z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.

I SA/Kr 63/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Kr 1221/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Kr 1576/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 1341/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Skarga Przedsiębiorstwa J. Spółki z o.o. w J. i W.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2005 r.

I SA/Kr 1344/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Skarga Przedsiębiorstwa J. Spółki z o.o. w J. i W.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   27