Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 599/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiąc lipiec 2012r.

I SA/Bd 615/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za miesiąc listopad 2010r.

I SA/Wr 1666/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012 r.

I SA/Wr 938/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2011 r.

I SA/Wr 954/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2012 r.

I SA/Wr 935/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2011 r.

II FZ 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach , o nr: [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od...

III SA/Po 1184/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania potrącenia na poczet podatku od środków transportowych za 2014 rok

I SA/Op 10/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

I SA/Wr 1643/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Skarga A Sp. z o.o. z siedzibą w N w upadłości układowej - obecnie Syndyk masy upadłości A Sp. z o.o. z siedzibą w N w upadłości likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   70