Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

OSK 150/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji