Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 1038/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2550/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1002/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Sz 1107/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 512/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 870/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

VIII SA/Wa 54/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków

IV SAB/Wa 89/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie wydania wypisu z rejestru gruntów

III SAB/Kr 27/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy B

III SA/Kr 1471/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów
1   Następne >   3