Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 240/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej Fundacji 'A' wniesionej od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 240/15

II SA/Op 300/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi S. W. postanowienie SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Op 341/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego