Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

VIII SA/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

II SA/Wr 266/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy N. R. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Sz 38/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaszenia decyzji stwierdzającej prowadzenie uprawy leśnej i przyznającej prawo do wypłaty comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

IV SA/Wa 1027/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie scalenia gruntów

II SAB/Wr 29/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-26

Sprawa ze skargi T. B. w przedmiocie braku odpowiedzi na skargę z dnia[...].

II SA/Gl 1334/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przenoszącej prawa i obowiązki w sprawie rekultywacji terenu po działalności górniczej

II OSK 672/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

II SA/Bk 319/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie odzyskania gospodarstwa rolnego