Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1330/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego