Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 448/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

VIII SA/Wa 711/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1108/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2644/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Gl 167/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 403/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił: odrzucić skargę kasacyjną.

III SA/Kr 290/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   27