Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2233/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno

VI SA/Wa 2288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 108/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu

VI SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu

VI SA/Wa 354/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wadę partii produktu

VI SA/Wa 1998/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1898/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia stopnia wad masła

GSK 35/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa

III SA/Gl 2233/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetu państwa

VI SA/Wa 1878/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu handlowego zafałszowanych produktów
1   Następne >   2