Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Rz 993/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga R.D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej pełnomocnika skarżącego

VIII SAB/Wa 16/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Wr 33/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody D., w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 905/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Po 74/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II OZ 810/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy