Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 471/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia