Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 2060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, myśliwską i sportową

II OZ 1133/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej.

II OZ 652/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi S. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 1839/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OZ 351/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Zażalenie na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 935/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1005/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 707/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, gazową, sportową

VI SA/Wa 384/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń
1   Następne >   +2   +5   8