Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 702/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

VIII SA/Wa 734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

VIII SA/Wa 198/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 382/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 384/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie pomocy państwa w zakresie dożywiania

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

IV SA/Wr 57/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 1896/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania skargi zgodnie z właściwością
1   Następne >   +2   +5   +10   15