Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 36/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej przez J. W. od postanowienia WSA w Olsztynie

IV SA/Wr 143/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

I SAB/Wa 90/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wr 24/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...]r. i z dnia [...]r. wskutek skargi kasacyjnej skarżącej

IV SA/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego specjalnego

I OZ 325/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

I SA/Wa 334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 1033/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] września [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1872/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Ke 327/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   14