Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 704/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ol 734/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO sygn. akt II SA/Ol 734/10

II SA/Łd 80/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Po 487/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 899/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 745/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 134/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku